Vzkazníky, návštěvní knihy

 • Návštěvní kniha

  Přímo na Vaši stránku si můžete vložit návštěvní knihu pro Vaše návštěvníky.. Více o službě zde

 • Vzkazník

  Umožňuje přidávat na Vaše stránky vzkazy návštěvníků.. Více o službě zde

 •  

Novinky na web, zasílání emailů

 • Zasílání novinek

  Umožňuje uživatelům Vašich stránek přihlásit se k odběru novinek emailem.. Více o službě zde

 • Novinky na web

  Umožňují vkládat na Vaše stránky aktuální novinky.. Více o službě zde

 • Emailový formulář

  Umožňují posílat navštěvníkům Vašich stránek emaily na Vaši schránku.. Více o službě zde

 • Kalendář

  Vložení aktuálního datumu, či času na Vaše stránky.. Více o službě zde

 •  

Ankety, dotazníky

 • Nové kvízy

  Připravte kvíz, či si vytvořte dotazník a nechte odpovídat návštěvníky Vašich stránek.. Více o službě zde

 • Anketa

  Možnost vložení anket a otestování názorů návštěvníků Vašich stránek.. Více o službě zde

 •  

 PŘIHLÁŠENÍ

zapomenuté heslo

registrace

 STATISTIKY

 • Návštěvní kniha  :  353
 • Vzkazník  :  73
 • Zasílání novinek  :  1
 • Novinky na web  :  2
 • Emailový formulář  :  2
 • Nové kvízy  :  1
 • Anketa  :  1
 • Kalendář  :  2
 • podrobné statistiky

Pravidla

1
Základní ustanovení
1.1Tato pravidla vstupují v platnost dne 16.6.2004.
1.2Nová nebo pozměněná pravidla vstupují v platnost vždy v den zveřejnění.
1.3Veškerá pravidla systému MaXsite, který poskytuje interaktivní webové prvky pro majitele a tvůrce internetových stránek, (dále jen MaXsite) jsou závazná všem registrovaným uživatelům (dále jen uživatelé), části těchto pravidel i návštěvníkům systému MaXsite.
1.4Uživatelům, kteří poruší tato pravidla, bude bez upozornění a bez možnosti náhrady smazána část aktivovaných služeb nebo celý účet.
1.5Uživatel je povinen v rámci zabezpečení co možná nejspolehlivějšího chodu systému MaXsite nahlásit dostupnými prostředky možné vady ve zdrojovém kódu celého systému.
2
Používání služeb
2.1Každý uživatel je povinen u každé své aktivované služby vyplnit internetovou adresu (URL), kde se daná služba nachází, a kategorii, do níž zadaná internetová adresa svým obsahem zapadá.
2.2Za texty, které jsou do systému MaXsite vkládány, ručí jejich zadavatelé. Je zakázáno užívat hanlivá a urážející slova (vulgarismy), propagovat jakékoliv protizákonné aktivity a jednání, která jsou v rozporu s platnými zákony a všeobecně uznávanými etickými a morálními pravidly, poškozovat v sebemenší míře dobré jméno systému MaXsite i jakékoliv jiné organizace nebo osoby.
2.3Uživateli není dovoleno zakrývat reklamu (tzn. textový odkaz směřující na stránky systému MaXsite) ve službách systému MaXsite.
2.4Uživatel nesmí používáním služeb systému MaXsite vědomě ohrozit provoz systému.
2.5Uživatel nesmí mít zbytečně aktivovány služby, o kterých ví, že pro něj již nejsou potřebné. Takové služby musí uživatel neprodleně smazat.
2.6Každou službu, která nebude ani jednou za uplynulých 30 dní zobrazena, systém automaticky bez jakéhokoliv upozornění odstraní.
3
Zrušení uživatelského účtu
3.1Účet lze zrušit správci systému MaXsite při porušení těchto pravidel.
3.2Účet bude zrušen automaticky a bez upozornění, jestliže v něm nebude za 60 dnů zaznamenána žádná aktivita. Aktivitou je myšleno procházení stránek systému MaXsite po příhlášení a zobrazování aktivovaných služeb daného uživatele.
3.3Účet lze zrušit samotným uživatelem.
4
OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A SOUVISEJÍCÍ PRÁVNÍ VZTAHY
4.1Ochrana osobních údajů je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
4.2Objednatel souhlasí se zpracováním následujících osobních údajů Poskytovatelem: jméno, příjmení, adresa, adresa elektronické pošty Objednatele, IP adresa Objednatele (dále společně jen jako „osobní údaje“).
4.3Osobní údaje budou zpracovávány pro účely vedení údajů o Objednateli v souvislosti s povinnostmi Poskytovatele dle zákona, pro účely zasílání informací a obchodních sdělení Objednateli a dále pro účely zřízení a vedení Objednatelova uživatelského účtu.
4.3Objednatel nese odpovědnost za správnost všech osobních údajů uváděných v žádosti o registraci, které se týkají osob uvedených v žádosti, a prohlašuje, že získal souhlas všech fyzických osob, jejichž osobní údaje mají být na základě žádosti o registraci vedeny a zavazuje se takový souhlas získat i v případě změn takových osob nebo údajů o takových osobách. Objednatel je povinen oznámit bez zbytečného odkladu jakékoli změny v osobních údajích, které Poskytovateli poskytl.
4.3Objednatel prohlašuje, že jím poskytnuté osobní údaje jsou přesné a úplné a že byl poučen o tom, že se z jeho strany jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Objednatel prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k Poskytovateli odvolat písemným oznámením doručeným na adresu Poskytovatele.

hosted by banan.cz