Prídavné mená

Vitejte na kvizu www.banan.cz

Vo vete: Mladý zajac sa vybral na chutné bylinky a cestou stretol hladnú líšku. sú tieto prídavné mená:

zajac, bylinky, cestou, líšku
mladý zajac, chutné bylinky, hladnú líšku
mladý, chutné, hladnú

unavený turista, múdry starec: Správne sú napísané slovné spojenia v N a I plurálu:

unavení turisti, unavenými turistami, múdri starci, múdrymi starcami
unavený turisti, unavenými turistami, múdry starci, múdrymi starcami
unavení turisti, unavených turistov, múdri starci, múdrych starcov

Vyber vhodné prídavné meno k slovu KNIHA:

Vyber vhodné prídavné meno k slovu CHLAPCI

Vyber vhodné prídavné meno k slovu PASTELKA:

Prídavné mená: čistým, bielemu, pútavému, pouličnej sú napísané v páde:

Prídavné mená: čistom, farebného, otvoreného, okoloidúcim, sýtemu sú napísané v:

singulári
pluráli
oboch číslach

Prídavné mená: krásna, prísnej, sladkú, zelenou sú v rode:

mužskom
ženskom
strednom
všetých rodoch

Na prídavné mená sa pýtame:

Prídavné mená sa zhodujú v rode, čísle a páde s:

slovesami, ku ktorým patria.
podstatnými menami, ku ktorým patria.
predložkami, ku ktorým patria.

Vaše údaje

Meno:
E-mail:

kviz maxsite.cz