Testík 2.

Vitejte na kvizu www.banan.cz

Podľa vzoru žena sa skloňujú podstatné mená

ženského rodu zakončené v základnom tvare na a, pred ktorou je tvrdá spoluhláska
ženského rodu zakončené v základnom tvare na a, pred ktorou je tvrdá alebo obojaká spoluhláska
ženského rodu zakončené v základnom tvare na a, pred ktorou je mäkká spoluhláska

V ktorom vzore sa v genitíve množného čísla porušuje pravidlo o rytmickom krátení?

žena
mesto
srdce
ulica

V datíve množného čísla je správne napísané slovo:

tôňam
tôniam
tôňach

Správne je napísané slovo:

so ženamy
so ženami
zo ženami

Vo vete Dievčatá sa zabávali s mačičkou a malým mačaťom. sa podľa vzoru žena skloňujú podstatné mená:

dievčatá, mačaťom
dievčatá, mačaťom, mačičkou
mačičkou

Podľa vzoru ulica sa skloňujú podstatné mená:

jaskyňa, vyhňa, malina, bylina
udica, mastička, lavica, palica
hadica, tabuľa, skriňa, mulica

Vo vete Dáša a Táňa sú sestry zo Žarnovice. sa podstané mená skloňujú podľa vzoru:

žena
ulica
niektoré žena, niektoré ulica

Ktoré zo slov má správny tvar?

na tabuliach
na tabulách
na tabuľach

Vo vete Fčera sa Mylan presítil čerešňamy aj misov vyšni. je

5 chýb
7 chýb
9 chýb
6 chýb
8 chýb

Ktoré zo slov sa skloňujú podľa vzoru žena (môžeš zadať viac odpovedí)

hračkou
cibuľami
sviece
stolička
trávu
o škole
vaňa

Vaše údaje

Meno:
E-mail:

kviz maxsite.cz