Testík 4.

Vitejte na kvizu www.banan.cz

Slovo PRETEKÁRI sa skloňuje podľa vzoru:

Slovo (na) KONČIAROCH sa skloňuje podľa vzoru:

Slovo (s) REMESELNÍKMI sa skloňuje podľa vzoru:

Slovo (v) ČASOPISE sa skloňuje podľa vzoru:

Slovo (tlieskať) HUSLISTOVI sa skloňuje podľa vzoru:

Slovo (letieť v) KŔDLI sa skloňuje podľa vzoru:

Slovo (pri vysokých) MRAKODRAPOCH sa skloňuje podľa vzoru:

Slovo BULHAROM sa skloňuje podľa vzoru:

Slovo (plniť) ROZKAZY sa skloňuje podľa vzoru:

Slovo (chutné) VEČERE sa skloňuje podľa vzoru:

Slovo (zimné) VEČERY sa skloňuje podľa vzoru:

Slovo (šikovní) GYMNAZISTI sa skloňuje podľa vzoru:

Slovo (polievka v ) TANIERI sa skloňuje podľa vzoru:

Slovo KOLEGOVIA sa skloňuje podľa vzoru:

Slovo AUTOMECHANICI sa skloňuje podľa vzoru:

Slovo (na) BICYKLI sa skloňuje podľa vzoru:

Slovo (s) GAZDOM sa skloňuje podľa vzoru:

Slovo VOLEJBALISTOM sa skloňuje podľa vzoru:

Slovo BRATOVI sa skloňuje podľa vzoru:

Slovo (na) DVORE sa skloňuje podľa vzoru:

Vaše údaje

Meno:
E-mail:

kviz maxsite.cz