Tematický testík

Vitejte na kvizu www.banan.cz

Slovo bábätko sa skloňuje podľa vzoru:

srdce
vysvedčenie
mesto
dievča

Ktoré slovo je napísané v lokáli množného čísla?

srdciach
srdci
srdciam
srdcom

Podľa vzoru mesto sa skloňujú podstatné mená stredného rodu zakončené v základnom tvare na:

-e
-o
-a
-ie

Ktoré slovo nie je stredného rodu?

kozľa
húsa
kozliatko
psíča

Podľa ktorého vzoru sa skloňuje slovo "správaním"?

pískaním
diavča
výskanie
vysvedčenie

V ktorom vzore stredného rodu môže byť porušené pravidlo o rytmickom krátení?

mesto
srdce
vysvedčenie
dievča

Slovo vtáčence sa skloňuje podľa vzoru:

psíčence
psíča
vtáča
dievča

Správne je napísané slovo:

prítmí
prítmý
prýtmí
prýtmý

V genitíve singuláru je slovo:

auto
auta
áut
autu

Správne je napísané slovo:

vysvedčeňie
vysvetčenie
vysvedčenie
visvedčenie

Vaše údaje

Meno:
E-mail:

kviz maxsite.cz