Slovesá

Vitejte na kvizu www.banan.cz

Na slovesá sa pýtame:

Základný tvar slovies (neurčitok) je vždy zakončený na:

Pri slovesách rozlišujeme:

Ak slovesá ohýbame, hovoríme, že ich:

osobnú príponu - š má:

Sloveso ZASPIEVALI je v čase:

V prítomnom čase je slovesný tvar:

V 3. osobe plurálu minulého času je prípona:

som, si, je, sme, ste, sú sú tvary slovesa:

Na utvorenie 2. osoby singuláru budúceho času od slovesa rásť použijeme:

Vaše údaje

Meno:
E-mail:

kviz maxsite.cz